Vilka är effekterna av förhöjda reninnivåer?

I human anatomi kan förhöjda reninhalter leda till högt blodtryck. Med tiden kan ökningen av blodtrycket som orsakas av höga reninnivåer leda till allvarliga och ibland livshotande förhållanden. Under normala förhållanden frigörs renin för att motverka en minskning av salter eller i blodvolymen. Renin används för att öka blodvolymen vilket skapar en ökning av trycket mot venerna och artärerna.

Förhöjda reninhalter är en möjlig orsak till högt blodtryck. Detta enzym är en del av ett system som hjälper till att kompensera för fluktuationer i nivån och kaliumnivån samt skillnader i blodvolymen i kroppen. En minskning av nivån av något av dessa saker kan utlösa njurarna att släppa renin, vilket avger en kedjereaktion som så småningom resulterar i ökade nivåer av aldosteron som frigörs av binjuran.

Med förhöjd aldosteron och renin i blodet börjar en persons njurar att återabsorbera natrium- och kaliumsalter som annars skulle gå förlorade genom urinen. Dessa salter binder till vatten, vilket ökar volymen av vätska närvarande i blodkärlen. En ökning av vätskan leder till en ökning av blodtrycket eftersom det finns mer blod i artärerna och venerna som pressar ut mot kärlväggarna. Medan renincykeln är viktig för att på ett korrekt sätt balansera salthalten i blodet är höjda reninnivåer vanliga i dagens samhälle, delvis på grund av saltets överflöd.

Medan förhöjd renin kan vara fördelaktigt under ett antal omständigheter kan konsekvent höga reninnivåer leda till högt blodtryck, ett tillstånd som orsakar allvarliga hälsokomplikationer. Personer med högt blodtryck har större risk för hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och ruptur av aneurism i de stora blodkärlen runt hjärtat. Många av dessa villkor är livshotande, så kontrollerande reninivåer är viktiga för att skydda människors hälsa.

Även om det enda tillståndet som direkt orsakas av förhöjt renin är högt blodtryck, finns det ett antal andra hälsoförhållanden som kan indikeras av förhöjda nivåer av detta enzym. Dehydrering och blodförlust på grund av intern eller extern skada kan leda till höga reninhalt eftersom hormonet frisätts när blodvolymen minskar. Vissa medicinska tillstånd, såsom cirros, Addisons sjukdom och nefritisk syndrom kan också leda till att kroppen producerar mer renin. Tumörer i njurarna har också varit kända för att producera kraftigt ökade reninnivåer. En patient som visar förhöjd renin bör testas för dessa tillstånd för att behandla orsaken till överdriven reninproduktion och inte bara symptom på högt blodtryck.