Vad är effekterna av höga progesteronnivåer?

Höga progesteronnivåer kan ha en rad effekter på en persons kropp. Gravid kvinnor har till exempel vanligtvis högre progesteronnivåer och upplever sådana effekter som färre migrän och ökad trötthet. Förhöjda progesteronnivåer är också viktiga för uppfattande och upprätthållande av graviditet. När det gäller män kan förhöjda progesteronnivåer vara till hjälp för behandling av infertilitet eller inducering av ett lugnt tillstånd. Tyvärr kan ökade halter av detta hormon också leda till negativa effekter hos män, såsom trötthet och ledsmärta.

Hos kvinnor kan höga nivåer av progesteron ge skydd mot missfall. Efter ägglossning upplever en kvinna en ökning av progesteron som bidrar till att hålla förhållandena i livmodern gynnsamma för implantationen av ett befruktat ägg. När ägget är implanterat har dock höga nivåer av progesteron en viktig roll att spela. I ett sådant fall bidrar det ökade progesteronet till att förhindra att kvinnans livmoder kommer att bryta ner och misslyckas med att stödja graviditeten. Dessutom bidrar ökningen av progesteron till att utvecklingsbarnet får tillräckliga mängder syre i tidig graviditet samt en typ av socker som kallas glukos.

Höga progesteronnivåer kan också hjälpa kvinnor som lider av migrän. Denna effekt är ofta uppenbar hos kvinnor som är gravida och upplever högre nivåer av progesteron under en längre tid. Hos kvinnor som hade migrän före graviditeten kan incidensen av migrän minska tillsammans med ökningen av progesteronnivåer.

Många kvinnor märker också att höga nivåer av progesteron orsakar trötthet. Detta beror på att progesteron har en lugnande effekt på kroppen. Detta ses ofta som en negativ effekt, eftersom en person med högre halter av hormonet kan känna sig trött och trög. De sedativa effekterna av detta hormon kan dock vara positiva, till exempel när det används för att hjälpa människor som har beslagssjukdomar. I så fall kan höga progesteronnivåer bidra till att minska typer av hjärnaktivitet som är relaterade till anfall.

Progesteronnivåer påverkar också män. Höga nivåer kan till exempel hjälpa män som kämpar med infertilitet eller inducera ett avslappnat, lugnt tillstånd. Vid onormalt höga nivåer kan hormonet emellertid orsaka obehagliga effekter. Som hos kvinnor orsakar höga nivåer av progesteron ofta män att uppleva trötthet. Vissa män kan också lida av smärta i deras leder och problem med hur deras kroppar behandlar glukos när de har höga progesteronnivåer.