Vad är de vanligaste orsakerna till illamående och svettning?

Det finns många tillstånd som kan göra att en person upplever illamående och svettningar. Dessa symtom kan orsakas av allt från plötsliga sjukdomar och skador på kroniska tillstånd och emotionell omvälvning. Gastrointestinala sjukdomar kan vara bland de vanligaste orsakerna till dessa symtom. En person kan också uppleva dessa symptom under en hjärtattack eller under en episod av ångest eller svimmelhet. Dessutom kan en person svettas och känna sig illamående efter att ha tagit vissa typer av mediciner.

Även om det finns många saker som kan få en person att uppleva illamående och svettning, kan en sjukdom som påverkar mag-tarmkanalen vara den mest troliga gärningsmannen. Till exempel kan en person som har matförgiftning uppleva dessa symptom innan han utvecklar sådana symptom som kräkningar och diarré. I vissa fall kan en person känna sig illamående och börja svettas efter att ha tagit en medicin som stör hans mage. Ibland är svettningen ett symptom på matsmältningssjukdomar eller tillstånd. I vissa fall kan en person börja svettas eftersom han är känslomässigt upprörd över sjukdomen.

En annan vanlig orsak till illamående och svettning är en hjärtinfarkt. Många människor är mest kända för bröst- och armvärk som symtom på hjärtattacker, men svettningar och illamående är också vanliga symtom. Faktum är att symtomen på hjärtattack ibland kan vara milda nog att en person kan fokusera på illamående och bestämma att han lider av matsmältningsbesvär eller matsmältningsrelaterad sjukdom snarare än att ha hjärtinfarkt. Ibland är symtomen vaga eller milda nog att en person kan till och med tillskriva dem att vara alltför trött.

Ångest är en annan av de vanligaste orsakerna till svettning åtföljd av illamående. Till exempel kan en person som har panikattacker bli illamående, börja svettas och notera en känsla av rädsla när han har panikattack. Vissa människor har till och med symptom som efterliknar hjärtinfarkt. Till exempel kan en person ha bröstsmärta eller en känsla av stor vikt på bröstet medan han har panikattack. En individ behöver inte ha panikstörning för att uppleva dessa symtom tillsammans med känslor av ångest, men vissa människor kan bli illamående och börjar svettas när de blir ibland oroliga.

En individ kan också uppleva illamående och svettning under en episod av svimmelhet. Vertigo är en typ av yrsel där en person kan känna sig som om hans miljö har förändrats. Till exempel kan han känna sig som om rummet snurrar eller marken har lutat.